Behandeling met Lichttherapie

Lichttherapie: Een natuurlijke, alternatieve behandeling voor uw huid

Lichttherapie: Inleiding

Lichttherapie wordt al sinds lange tijd gebruikt als medische behandeling.

Aanvankelijk gebruikte de fotogeneeskunde natuurlijk licht als lichtbron.

Er wordt ook gezegd dat artsen zonlicht gebruikten om patiënten te behandelen.

Later verklaarde Hippocrates dat zonlicht gebruikt kan worden om verscheidene medische aandoeningen te genezen.

Hoewel er toen nog geen wetenschappelijke verklaring was voor zonlichttherapie, was er geen twijfel mogelijk over de geneeskrachtige werking ervan.


Lichttherapie Lamp Kopen ? Prijsofferte >


Behandeling met Lichttherapie werd geïntroduceerd in de algemene geneeskunde door Arabische en Romeinse artsen.

Behandeling met Lichttherapie Bioptron

Behandeling met lichttherapie door Bioptron

Tegenwoordig weten we dat het menselijk lichaam lichtenergie omzet in elektrochemische energie, die gebruikt wordt om een reeks biochemische cellulaire reacties te activeren.

Dit stimuleert de stofwisseling en versterkt het afweermechanisme.

Niels Ryberg Finsen, een Deense arts, kreeg in 1903 de Nobelprijs voor Geneeskunde voor zijn werk rond lichttherapie.

Hij is de oprichter van de moderne lichttherapie waarvan BIOPTRON gebruik maakt.

Lichttherapie wordt gebruikt om wonden, chronische pijn en huidproblemen te behandelen.

Psychische aandoeningen zoals depressie, slapeloosheid en jetlag kunnen ook verholpen worden door lichttherapie.

De blootstelling aan licht zorgt voor een reset van de “biologische klok”. Nog een andere aandoening, SAD (seizoensgebonden affectieve stoornis) kan ook behandeld worden door middel van lichttherapie.

Het is een depressie die ontstaat door de kortere dagen tijdens het herst- en het winterseizoen.

De blootstelling aan zonlicht is dan aanzienlijk verminderd, maar lichttherapie helpt de patiënt zich beter voelen.

Er is een specifiek schema en een reeks instructies voor het gebruik van lichttherapie.

De behandeling is het meest effectief tijdens de ochtend. Patiënten worden aangeraden het onmiddellijk na het ontwaken te gebruiken.

Als dit niet mogelijk is, kan uw arts een ander tijdstip voorstellen dat beter past. SAD-patiënten (o.a. winterdepressie) voelen zich over het algemeen beter als ze ‘s avonds een tot twee uur doorbrengen voor het lichttherapiesysteem.

Gewoonlijk duurt het twee tot vier dagen om het verschil te merken.

De duurtijd variëert echter van van probleem tot probleem, het kan bijvoorbeeld tot drie weken duren om de symptomen van depressie te verlichten.


Lichttherapie Lamp Kopen ? Prijsofferte >


Lichttherapie: nuttige informatie

De meest gestelde vraag over lichttherapie heeft te maken met bezorgdheid over de veiligheid.

BIOPTRON verheldert alle misvattingen en twijfels omtrent hun diensten in lichttherapie.

Het is algemeen veilig en kan samen met andere behandelingen gebruikt worden zonder de voortgang te belemmeren.

De symptomen worden na enkele weken verlicht en patiënten zullen zich gelukkiger en geestelijk beter voelen.

Er zijn echter enkele bijwerkingen van langdurige blootstelling aan lichttherapie.

Deze kunnen veroorzaakt worden als de patiënt vergeet het systeem uit te schakelen of als hij het systeem gebruikt zonder de handleiding te raadplegen.

Een veel voorkomende bijwerking is een druk op de ogen of visuele stoornissen vanwege het langdurig staren naar een lichtbron.

Sommige patiënten gaven melding zich geagiteerd of gespannen te voelen na het gebruik van lichttherapie.

Ook hoofdpijn, zweten en misselijkheid kan veroorzaakt worden door onjuist gebruik van de lichttherapie.

Het is sterk aangeraden om de duur van de behandeling te verminderen en een arts of therapeut te consulteren zodra een van deze symptomen zich voordoen.

Patiënten met een gevoelige huid of ogen zouden ook hun toestand moeten bespreken met de arts alvorens gebruik te maken van de behandeling.

Ook moeten andere behandelingen en medicijnen die parallel met de lichttherapie gebruikt worden met de arts besproken worden.

Lichttherapie is een alternatieve behandeling en vereist dus overleg met een deskundige.


BIOPTRON Lichttherapie : Prijsofferte & Info >

Comments are closed.